z4126838744382_95b73b62113cb6198454b1d4f167f2c9

z4126838744382_95b73b62113cb6198454b1d4f167f2c9

Tiêu đề: z4126838744382_95b73b62113cb6198454b1d4f167f2c9
Alt: z4126838744382_95b73b62113cb6198454b1d4f167f2c9
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Sản xuất linh kiện nhựa theo yêu cầu: bánh răng nhựa, nhông nhựa, phớt, núm điều khiển, miếng chặn trong motor, nắp chụp đèn xe, vỏ thiết bị điện tử, vỏ và nút…
  • Giao hàng toàn quốc và quốc tế
  • Chất lượng, Uy tín

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tìm kiếm cho: