Gia công linh kiện kim loại

Gia công linh kiện kim loại

Thiết kế, gia công, sản xuất các linh kiện kim loại phục vụ các ngành công nghiệp như: spare part…
Gia công sơn, in lên bề mặt sản phẩm nhựa, kim loại

Gia công sơn, in lên bề mặt sản phẩm nhựa, kim loại

Sơn, In lụa, In chuyển nhiệt, In pad lên bề mặt sản phẩm nhựa, kim loại. Năng suất hiện tại 100,000…

Gia công linh kiện nhựa

Thiết kế, gia công, sản xuất các linh kiện nhựa phục vụ các ngành công nghiệp như : chế tạo lắp ráp…
Gia công khuôn mẫu chính xác

Gia công khuôn mẫu chính xác

Khuôn gồm 2 bộ phận chính gồm phần cố định và phần di động. Khuôn được dùng trong sản xuất để tạo…
Thiết kế sản xuất khuôn kim loại

Thiết kế sản xuất khuôn kim loại

Thiết kế khuôn kim loại, gia công, sản xuất khuôn kim loại: khuôn đúc, khuôn ép kim loại, khuôn mẫu…
Thiết kế sản xuất khuôn nhựa

Thiết kế sản xuất khuôn nhựa

Thiết kế khuôn nhựa, gia công, sản xuất khuôn nhựa: khuôn đúc, khuôn ép nhựa, khuôn mẫu chính xác…