z3807043445516_c155dcc6c2b01ed6dee5227ad86e6d3d

z3807043445516_c155dcc6c2b01ed6dee5227ad86e6d3d

Tiêu đề: z3807043445516_c155dcc6c2b01ed6dee5227ad86e6d3d
Alt: z3807043445516_c155dcc6c2b01ed6dee5227ad86e6d3d
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Khuôn mẫu là dụng cụ dùng để tạo hình nguyên vật liệu thành các sản phẩm cụ thể. Nguyên vật liệu sẽ được đưa vào lòng khuôn, dưới tác dụng nhiệt hoặc áp lực…
  • Giao hàng toàn quốc và quốc tế
  • Chất lượng, Uy tín

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tìm kiếm cho: