z3807045431356_6cb3ad0413d1773633cff7fe4f23af02

z3807045431356_6cb3ad0413d1773633cff7fe4f23af02

Tiêu đề: z3807045431356_6cb3ad0413d1773633cff7fe4f23af02
Alt: z3807045431356_6cb3ad0413d1773633cff7fe4f23af02
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Khuôn mẫu là dụng cụ dùng để tạo hình nguyên vật liệu thành các sản phẩm cụ thể. Nguyên vật liệu sẽ được đưa vào lòng khuôn, dưới tác dụng nhiệt hoặc áp lực…
  • Giao hàng toàn quốc và quốc tế
  • Chất lượng, Uy tín

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tìm kiếm cho: